Продовження терміну транзиту на час аварії чи дії обставин непереборної сили

Опубликовано: 25.10.2018

Чи буде продовжено термін транзиту на час аварії чи дії обставин непереборної сили, що підтверджені документально, при ввезенні громадянами транспортних засобів на митну територію України в режимі транзиту?

Порядок та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення встановлюються Митним кодексом України (далі – Кодекс).

Особливості ввезення на митну територію України громадянами транспортних засобів особистого користування з метою транзиту регламентуються статтею 381 Кодексу , згідно з якою, зокрема, громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок органу доходів і зборів, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.

Строки транзитних перевезень визначено статтею 95 Кодексу , а саме для автомобільного транспорту – 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб).

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 95 Кодексу до зазначених строків не включається час дії обставин, зазначених у статті 192 Кодексу , а саме аварії або дії обставин непереборної сили.

Підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили повинно здійснюватись у відповідності з розділом VIII Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №657 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.10.2012 за № 1669/21981 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 2 цього розділу:

аварія – небезпечна подія техногенного характеру, у зв’язку з якою товари, транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, були пошкоджені (зіпсовані, знищені, втрачені тощо) або потребували певного часу для відновлення можливості їх переміщення з метою забезпечення виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи; документальне підтвердження – надання митному органу відповідних документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили; обставини непереборної сили – надзвичайні та невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема стихійне лихо (землетрус, пожежа, повінь, зсув тощо), сезонне природне явище (замерзання моря, проток, портів, ожеледиця тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк, громадянські безпорядки, злочинні дії третіх осіб, прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов’язкових для особи, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів та інші надзвичайні та невідворотні за таких умов події; факт аварії чи дії обставин непереборної сили – часткове чи повне пошкодження (зіпсуття, знищення, втрата тощо) товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, або позбавлення можливості виконання відповідною особою передбачених законодавством України з питань державної митної справи або встановлених відповідним митним органом України вимог щодо вчинення відповідних дій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем.

Пунктами 5, 6 розділу VIII Порядку визначено, що у випадку аварії чи дії обставин непереборної сили особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, транспортні засоби, із письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили, а в подальшому до органу доходів і зборів, яким здійснюється контроль за цим транспортним засобом (митниця оформлення транспортного засобу при ввезенні його на митну територію України).

Таким чином, продовження строків транзиту Кодексом не передбачено. Порядок підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили регламентовано актами законодавства України з питань державної митної справи.

ЗІР, категорія 214.03

rss