Поворотна фіндопомога: облік в отримувача

Опубликовано: 25.10.2018

Перевірені партнери часто виручають один одного, коли не вистачає обігових коштів. Рятувальним кругом стає поворотна фінансова допомога. Наведемо основні правила обліку й оподаткування в отримувача коштів

Під поворотною фінансовою допомогою розуміють суму коштів, отриману в користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та обов’язкову до повернення (пп. 14.1.257  Податкового кодексу України ; ПК).

Тобто поворотна фінансова допомога має  відповідати таким вимогам :

її надають у грошовій формі; вона не передбачає нарахування відсотків або іншої компенсації за користування; її обов’язково мають повернути.

Отже, лише за умови одночасного дотримання таких вимог можна говорити про поворотну фінансову допомогу.

Читайте також: 

Вимоги до договору

Договір поворотної фінансової допомоги укладають у письмовій формі. Винятком є випадки, коли допомогу надає фізособа в розмірі, що не перевищує 170 грн (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) (ст. 1047  Цивільного кодексу України ; ЦК).

У договорі зазначають: предмет договору, умови надання, строк і порядок повернення коштів та відповідальність сторін.

Обов’язково зазначають у договорі  строк повернення  фінансової допомоги. Адже контролери часто визнають фінансову допомогу безповоротною, якщо в договорі немає умови щодо строків її повернення.

Бухгалтерський облік

У бухобліку дохід визнають під час збільшення активу чи зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінку доходу можна достовірно визначити (п. 5  П(С)БО 15 «Дохід» ).

Оскільки отримана поворотна фінансова допомога не призводить до збільшення активів чи зменшення зобов’язань, у бухобліку отримувача допомоги  доходи не виникають . Суму допомоги обліковують на підприємстві як кредиторську заборгованість до її погашення.

Поворотну фінансову допомогу зі строком погашення до 12 місяців відображають як короткострокову на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та як поточне зобов’язання у балансі за сумою погашення (п. 4, 12  П(С)БО 11 «Зобов’язання» ).

  Не визнають доходом  у бухобліку поворотну фінансову допомогу

Поворотну фінансову допомогу зі строком погашення більше ніж 12 місяців обліковують як довгострокову на рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання» або субрахунку 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті» (субрахунку 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті»). Довгострокову допомогу, за якою до повернення лишається менше ніж 12 місяців, відображають на субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» (субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті»).

Повернення фінансової допомоги підприємством відображають проведенням: дебет субрахунку 685 (611, 612) з кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Якщо ж отриману поворотну фінансову допомогу не повернули (і така допомога не підлягає погашенню), то на її суму у звітному періоді  визнають дохід  (п. 5  П(С)БО 11 ). Таке може бути, якщо:

минув строк позовної давності й прийнято рішення не погашати борг після його закінчення або кредитора було ліквідовано; борг прощено (ст. 605  ЦК ).

Списання відображають проведенням за дебетом субрахунків 685 (611, 612) і кредитом субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

Дізнайтеся також: Коли  дфс штрафує за поворотну фінансову допомогу .

rss