Про норми фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради та порядку відшкодування цих витрат

Опубликовано: 23.10.2018

ГЛУХІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

30.08.2011                                                                 Глухів                                         №60

             

Про норми фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради та порядку відшкодування цих витрат  

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови районної ради від 10 травня 2011 №30 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації», керуючись пунктом 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗАТВЕРДИТИ :

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради (додаток 1).

2. Норми фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради (додаток 2).

4. Опублікувати дане розпорядження на офіційному веб-сайті  Глухівської районної ради.

5 . Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Гурову В.М.

 

Голова                                                                                             В.В.Цюкало

 

 

                                                                               Додаток 1

                                                                              до розпорядження голови 

                                                                              районної ради

                                                                              ____________ №  _________

 

                                                                        

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради.

2. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно :

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

- особі у разі надання інформації про неї.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається розпорядженням голови районної ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

4. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

 У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється головним бухгалтером виконавчого апарату районної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

 У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний працівник виконавчого апарату районної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

5. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

 

 

Голова                                                                         В.В.Цюкало            

 

                                                     

 

  Додаток 2

                                                                              до розпорядження голови 

                                                                              районної ради

                                                                              ___________  № _________

 

 

НОРМИ

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчому апараті районної ради

 

Послуга, що надається

Норми фактичних витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній)

0,2 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній)

0,4 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка: Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

rss