Страхування "Автокаско" » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Зміст:

Що таке В«КаскоВ»? 2

В«АвтокаскоВ» - вид страхування автотранспорту 2

Розмір збитку і страхового відшкодування по страхуванню В«АвтокаскоВ» 6

Глосарій 10

Використовувана література: 11

Що таке В«КаскоВ»?

В«КаскоВ» (hull insurance) - страховий термін, застосовуваний при страхуванні транспортного засобу (судна, літаки, автомобілі). В«Страхування каскоВ» передбачає відшкодування збитку від пошкодження або загибелі тільки самого перевізного засобу. Страхування пасажирів, майна, що перевозиться, відповідальності перед третьою особою і т. д. в даному вигляді страхування не передбачено.

В«АвтокаскоВ» - вид страхування автотранспорту

У відповідності з правилами дорожнього руху транспортним засобом є пристрій, призначений для перевезення по дорогах людей, вантажів чи устаткування, встановленого на ньому.

Страхування автотранспорту є майновим страхуванням і підрозділяється на страхування транспорту як майна (сукупності пристроїв та механізмів) і страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки.

Страхування автотранспорту як майна - В«автокаскоВ» забезпечує страхове покриття по автотранспортному засобу та додаткового обладнання при їх повної фактичної загибелі, тобто повної втрати головної функції вироби, або пошкодженні, тобто часткової втрати головної функції та (або) основних, другорядних і побічних функцій вироби.

Об'єктом страхування за договором В«автокаскоВ» є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом, внаслідок ушкодження, знищення або викрадення транспортного засобу.

Як правило, страхування В«АвтокаскоВ» включає цілий набір страхових ризиків, передбачуваних подій. На випадок настання яких проводиться страхування автотранспортного засобу, додаткового обладнання.

Страхування за ризиком В« Збиток В» - загибель або пошкодження транспортного засобу, що відбулися в результаті: аварії, пожежі, вибуху, провалу під лід, удару блискавки, бурі, шторму, урагану, Лівія, граду, рясного снігопаду, землетрусу, селю, обвалу, зсуву, паводка, повені, інших стихійних лих, а також протиправних дій інших осіб. Протиправні дії інших осіб необхідно відрізняти від обставин, визнаних форс-мажорними (масових заворушень, військових конфліктів).

Аварією визнається знищення або пошкодження транспортного засобу в результаті дорожньо-транспортної пригоди: зіткнення з іншим транспортним засобом, наїзд (удар) на нерухомі і рухомі предмети (споруди, перешкоди, тварини), перекидання, затоплення, короткого замикання струму, бою стекол, падіння транспортного кошти, а також будь-якого предмета на нього.

Страхування за ризиком В« втрати товарного вигляду В» - зменшення дійсної вартості майна транспортного засобу, відбулися в результаті виконання ремонтних робіт з метою усунення пошкоджень, отриманих в результаті подій, відповідних ризику В«збитокВ».

Страхування за ризиком В« допомогу на дорогах В» - на випадок відмов у роботі окремих агрегатів, систем, вузлів і пристроїв (крім радіо-, аудіо-, відео-і телеапаратури додатково встановленої на транспортному засобі), які перешкоджають його руху і для встановлення яких необхідна допомога фахівців.

Страхування за ризиком В« угон В» - втрата транспортного засобу внаслідок викрадення чи розкрадання. У цьому випадку обов'язково підтвердження факту звернення в правоохоронні органи.

Договір страхування транспортного засобу є двостороннім і укладається в письмовій формі. Сторонами за договором є страховик і страхувальник, можуть бути також треті особи та вигодонабувачі.

Страховиками відповідно до закону визнаються юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створені для здійснення страхової діяльності та одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Законодавчими актами можуть встановлюватися обмеження при створенні іноземними юридичними особами та іноземними громадянами страхових організації на території Російської Федерації.

Крім того, страховики не можуть безпосередньо займатися виробничої, торгово-посередницької і банківської діяльністю.

Страхувальниками можуть бути юридичні особи та дієздатні фізичні особи, що укладають із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону. Вони вправі укладати договори про страхування третіх осіб і призначати вигодонабувачів для одержання страхових виплат, а також замінювати їх на свій розсуд до настання страхового випадку.

За системою В«автокаскоВ» на страхування приймаються автотранспортні засоби у справному стані, що належать страхувальнику на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, зареєстровані або підлягають реєстрації органами Державтоінспекції Російської Федерації.

Страхові компанії вправі вводити власні правила на цей рахунок. Так, у правилах добровільного страхування транспортних засобів компанії В«РОСНОВ» на страхування приймаються транспортні засоби, зареєстровані органами ДІБДР і пройшли державний технічний огляд. Але можуть бути прийняті і незареєстровані транспортні засоби, на які видано реєстраційні знаки В«транзитВ», також придбані в торговельних організаціях РФ або пройшли митне оформлення, у відношенні яких термін постановки на облік - п'ять діб - не минув на дату укладення договору.

На страхування може бути прийняте додаткове обладнання та приладдя автотранспортного засобу: автомобільна теле-і радіоапаратура, обладнання салонів, світлові, сигнальні та інші додаткові пристрої, встановлені на автотранспортному засобі, відповідають вимогам відповідних стандартів, правил технічної експлуатації, інструкцією підприємств-виготовлювачів, реєстраційних документів та іншої нормативно-технічної документації, але не входять в заводську комплектацію. Відповідно до правил В«РОСНОВ» обладнання, встановлене на транспортному засобі, визнається його складовою частиною, якщо страхувальник вказав марку, найменування, кількість і вартість цього устаткування.

Конкретний договір страхування може передбачати відповідальність страховика як по всіх страхових ризиках, так і по будь-якій їх комбінації. Також додатково може включатися страхування цивільної відповідальності або особисте страхування водія і пасажирів на випадок дорожньо-транспортної пришестя.

Щоб убезпечити себе від компенсації шкоди, заподіяної в результаті кримінальної діяльності страхувальника, страхові компанії ввели низку обмежень і винятків на виплату страхового відшкодування.

Так, збитки не відшкодовуються, якщо буде доведено, що: події, їх породили, носили умисний характер, або особа, що управляло транспортним засобом, знаходилося в стані алкогольного сп'яніння, транспортний засіб використовувалося як знаряддя чи засіб злочину, при наявності несправностей, ігнорувалися вимоги компетентних органів щодо ліквідації несправностей або вимоги органів ГИБДД, і ряд інших обмежень.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін і вказується в договорі (полісі). Вона не може бути вище, ніж страхова вартість транспортного засобу.

Страхова вартість транспортного засобу може визначаться на підставі відпускної ціни аналогічної моделі, довідки-рахунки, оцінки експерта-страховика. Якщо страхувальник вказав додаткове обладнання, то страхова сума збільшується на вартість додаткового обладнання.

Сума стіховой премії - плати за страхування розраховується з величини страхової суми, строку страхування, базового коефіцієнта і поправочних коефіцієнтів, що враховують конкретні умови страхування та порядок сплати страхової премії.

У договорі страхування сторони мо...

rss