Государство и право » Страница 5 » Українські реферати

Опубликовано: 22.10.2018

видео Государство и право » Страница 5 » Українські реферати

История Средних веков (видеоурок)
Теми рефератів

Варіант 9 Предмети ведення і повноваження органів місцевого самоврядування Зміст 1. Співвідношення компетенції представницького органу місцевого самоврядування та місцевої адміністрації з предметів ведення 2. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері Список використаної літератури місцевий самоврядування росія 1. Співвідношення компетенції предс...


Германия в XIII-XV вв. (рус.) История средних веков.

Курсова робота Підготовка аптечній організації до отримання ліцензії на фармацевтичну діяльність Введення Лікарський забезпечення населення і лікувально-профілактичних установ є однією з пріоритетних завдань соціальної політики російської держави на сучасному етапі. Фармацевтична діяльність, а також види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речови...

Зміст Введення 1. Загальне поняття і сутність судової експертизи 2. Поняття та сутність методів судово-експертної діяльності 3. Класифікація методів судово-експертної діяльності 4. Методи, які використовуються при виробництві судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, лікарських засобів, сильнодіючих і отруйних речовин Висновок Спи...

Зміст: 1. Специфіка кримінологічного підходу до дослідження злочинності; 2. Зв'язок кримінології з іншими юридичними науками; 3. Поняття і кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх; Список використаної літератури 1. У чому полягає специфіка кримінологічного підходу до дослідження злочинності До числа найважливіших...

ВСТУП Актуальність теми дослідження. Договір поставки найпоширеніший і важливий договір підприємницької діяльності. Даний вид договору переважає в обороті ринкового суспільства, так як при його посередництві здійснюється товарообмін на національному та міжнародних ринках, а також відбувається перехід великої маси майнових благ і матеріальних цінностей від одних економічних суб'єктів (Постачальників) до інших (поку...

Дипломна робота з дисципліни кримінально-процесуальне право на тему: В«Повноваження прокурора на досудових стадіях кримінального судочинства В» План Введення. Глава 1. Організація прокурорського нагляду в стадії порушення кримінальної справи 1.1 Повноваження прокурора при прийомі, реєстрації та дозволі повідомлень про злочин 1.2 Стан законності...

судовий розгляд виробництво перегляд ПРИНЦИП RES JUDICATA В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ І КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Принцип res judicata, тобто поваги остаточного судового рішення є одним з наслідків принципу правової визначеності [1]. Принцип правової визначеності передбачає стабільність правового регулювання; учасники правовідносин повинні мати можливість у розумних межах передбачати наслідки св...

Зміст Введення Питання 1. Сутність і значення стадії В«Підготовка до судового засідання Питання 2. Питання, що підлягають розгляду. Порядок призначення судового засідання Питання 3. Особливості попереднього слухання справи. Повноваження судді: приймаються рішення, компетенція Висновок Список використовуваної літератури Введення Акт...

Зміст Введення 1. Недобросовісна конкуренція Поняття недобросовісної конкуренції Ознаки недобросовісної конкуренції Заходи щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами 2. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію Громадянська та адміністративна відповідальність Кримінальна відповідальність Адміністративний поряд...

Зміст Вступ Розділ I. Поняття гідності та честі фізічної особини 1.1 Ідея гідності та честі в праві: Ретроспективний аналіз 1.2 Гідність і Честь людини Як найвіщі Соціальні цінності 1.3 Співвідношення категорій "Гідність", "честь" і "ділова репутація" Розділ II. Гідність та честь Як суб'єктивне право фізічної особини, його призначення та забезпечує її соціальне буття 2.1 Понят...

Замовити реферат
rss