§1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ. система ЧЕРГОВИХ ЧАСТИН

Опубликовано: 22.10.2018

Чергова частина органу внутрішніх справ є органом оперативного управління, що призначений для вживання невідкладних заходів по захисту життя, здоров'я, прав та свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. У своїй роботі добовий наряд чергової частини керується законами України, постановами Верховної Ради України, указами й постановами Президента, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів влади, нормативними актами МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ та інструкцією по організації роботи чергової частини міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділу (відділення) міліції, затвердженою наказом МВС України N 485 від 18.08.1992 р. Систему чергових частин складають чергові частини міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділення міліції.

Чергова частина підпорядковується безпосередньо начальникові міськрай- ліноргану (особі, яка його заміщає). Крім того, чергова частина знаходиться в оперативному підпорядкуванні чергової частини вищестоящого органу внутрішніх справ. Черговій частині оперативно підпорядковані чергові частини по підрозділах міськрайліноргану, а також службові наряди, інші сили органу внутрішніх справ, що несуть службу по охороні громадського порядку та об'єктів народного господарства, а у відсутності начальника органу внутрішніх справ та його заступників - увесь особовий склад.

Основними завданнями чергових частин є:

- своєчасна реєстрація й оперативне реагування на заяви, що надходять, повідомлення та іншу інформацію про злочини й події, •здійснення контролю за своєчасністю їх вирішення;

31

- підготовка службових нарядів ППС, ДПС по охороні та конвоюванню затриманих та інших осіб, забезпечення оперативного управління ними;

- розгляд обставин щодо правопорушників, доставлених до чергової частини;

- збір, обробка та доповідь начальнику міськрайліноргану, його заступникам відомостей про оперативну обстановку на території, що обслуговується; інформування керівників відповідних галузевих підрозділів.

У спільній Інструкції МВС, СБУ, Держкомкордону, Держмитслужби, Міноборони та Мінюсту України про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 р. за N 225/435, наголошується на:

- взаємне інформування правоохоронними органами один одного про виявлені ними в процесі здійснення своїх функцій причини та умови, що сприяють злочинам та іншим правопорушенням, безпосередня боротьба з якими віднесена до компетенції іншого правоохоронного органу;

- погоджене визначення переліку інформації, оперативний обмін якою та використання може сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання злочинам; нормативне закріплення, у разі необхідності, порядку обміну такою інформацією між правоохоронними та іншими органами;

- забезпечення введення ступенів готовності у міськрайліноргані;

- поміщення (звільнення) до ІТУ, що не мають самостійних чергових частин, затриманих і взятих під варту осіб, забезпечення порядку їх конвоювання;

- виконання довідкової роботи при зверненні посадових осіб і громадян з питань роботи міськрайліноргану та його служб;

- контроль за станом охорони міськрайліноргану та ІТУ;

- забезпечення збереження службової документації, зброї, спеціальних засобів, засобів захисту, зв'язку, оперативної та криміналістичної техніки, іншого майна, закріпленого за черговою частиною;

- здійснення контролю за додержанням правил пожежної безпеки та санітарних правил в адміністративному будинку міськрайліноргану та на прилеглій до нього території. Відповідно до цих завдань формуються обов'язки добових нарядів та чергових.

Основними принципами роботи чергової частини є висока бойова готовність, оперативність, глибоке знання оперативної -)бста32

новки на території, що обслуговується, наступність у роботі, найсуворіше додержання законності, пильність, збереження державної й службової таємниці, чітке виконання вимог нормативних актів, ввічливе та поважне ставлення до громадян.

Використання штатних працівників чергової частини не за прямим призначенням не дозволяється.

Для виконання покладених на чергову частину завдань у залежності від її штату призначається добовий наряд у складі оперативного чергового, інспектора-чергового, одного-двох помічників чергового, міліціонерів-водіїв автомобілів чергової частини, операторів служби "02", оператора телетайпу-машиністки, інженерапрограмиста або оператора ЕОМ. Оперативний черговий є старшим добового наряду й несе персональну відповідальність за його роботу.

З метою оперативного реагування на заяви й повідомлення про злочини, своєчасного порушення кримінальних справ, кваліфікованого проведення невідкладних слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів щодо розкриття злочинів і затриманню злочинців по гарячих слідах начальник міськрайліноргану (особа, яка його заміщає) організовує при черговій частині чергування слідчооперативної груп, груп оперативного реагування (захвату) або резерву. При ускладненні оперативної обстановки, переході на посилений варіант несення служби, для розгляду обставин щодо великої кількості осіб, доставлених за злочини та інші правопорушення, склад добового наряду за рішенням начальника міськрайліноргану може бути збільшений за рахунок особового складу працівників інших міліцейських служб (за графіком).

Атестовані співробітники добового наряду при виконанні службових обов'язків озброюються пістолетами з двома спорядженими магазинами або за розпорядженням керівництва міськрайліноргану - автоматами з боєком-плектом. Для належного виконання покладених на чергову частину завдань вона забезпечується зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами зв'язку, оперативною й криміналістичною технікою, засобами захисту, автотранспортом та іншим майном згідно з табельною належністю, а також відповідною службовою документацією. Черговій частині виділяються спеціально обладнані приміщення для розміщення добового наряду, зброї, технічних засобів та іншого майна, а також для відпочинку і вживання їжі. При черговій частині обладнується не менше двох кімнат для затриманих в адміністративному порядку.

33

rss