«Як захистити авторське право на фотографію?»

Опубликовано: 08.10.2018

видео «Як захистити авторське право на фотографію?»

Британський фотограф два роки доводив, що має авторське право на зроблене мавпою фото

Законодавство передбачає охорону інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях!


Вебінар Олександра Бабіюка: Авторське право та його порушення. Використання фото в інтернеті.

Авторське право з появою цифрової фотографії, яку зараз надзвичайно легко зробити через сучасні фотографічні засоби, які є в кожного пересічного громадянина, зазнають суттєвого порушення, а тому актуальною є проблема захисту авторських прав особи, яка зображена на фотографії та самого фотографа.

Сучасне законодавство України відносить фотографічні твори до об’єктів авторських прав з відповідним строком охорони прав автора: немайнових – безстроково і майнових – на все життя автора і на 70 років після його смерті.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Але, на жаль, законодавець не дає визна­чення поняття «фотографічні твори»,що і породжує низку суперечок з цього приводу, а також створює проблеми в захисті авторського права на фотографічні зображення.

Наука цивільного права виробила багато визначень цього терміну, одним з яких є таке, що фотографія – це твір, який фіксується на будь якому матеріальному носії (папері, фотоплівці, негативі, позитиві, магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску, комп’ютерних пристроях для запису зображення в цифровому вигляді тощо) у вигляді зображень (аналогових чи дискретних сигналів, призначених для відтворення або кодування зображення), сприйняття якого можливе візуально на матеріальному носії або за допомогою відповідних технічних засобів.

В повсякденному житті частіше зустрічається саме перший вид. Обсяг прав автора багато в чому залежить від того, що зображено: пейзаж,  тварини, люди, інші об’єкти тощо. Цивільний кодекс України містить ст. 308, що передбачає охорону інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах, та статтю 433, що, у свою чергу, відносить фотографічні твори до об’єктів авторського права.

Кажучи про охорону інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях, можна згадати судову справу, коли газета «Финансовые известия» опублікувала рекламу комерційного банку, використавши фотографію пілота у кабіні літака – Героя СРСР С.Г. Блізнюка. Блізнюк, довідавшись про це, пред’явив позов про захист честі і гідності. Суд зобов’язав своїм рішенням рекламну фірму сплатити позивачеві 50 млн. крб. Суд також зобов’язав газету розмістити повідомлення про те, що Блізнюк не надавав згоди на використання фотографії з своїм зображенням.

Стаття 308 ЦКУ передбачає дві моделі правовідносин.

1. Позування фотографові безоплатно

Тоді фотографія, на якій зображено фізичну особу, може бути публічно продемонстрована, відтворена, розповсюджена лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за згодою встановлених законом осіб.

Згода, надана фізичною особою, зображеною на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її смерті відкликана цими особами. Витрати особи, що здійснювала публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії, відшкодовується цими особами. У той же час фізична особа, зображена на фотографії, має право використовувати її лише у особистих цілях.

Дякуємо! Тепер: 1) Натисніть »ОТРИМАТИ КУПОН« ; 2) Введіть ваше Ім'я та Email, щоб ми змогли надіслати вам КУПОН прямо на пошту! Якщо не приходить - перевірте папку "Спам"!

Так, наприклад, відомий фотограф робив фотознімки відомої актриси та подарував їх для її сімейного альбому. Пізніше вона передала ці знімки журналу, в якому було розміщено статтю про її творчість. Чи були порушені права фотографа? Звичайно, так.

Отже, відповідно до статті 419 ЦКУ право інтелектуальної власності та права власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права на річ і навпаки.

2.  Позування фотографові за плату

Тоді фотографія може бути публічно продемонстрована, відтворена або розповсюджена без її згоди. Проте слід пам’ятати, що правовідносини фотографа і моделі слід оформити відповідним договором.

Фотографія може бути складним синтетичним твором, коли в її створенні беруть участь кілька осіб: сценарист, постановник кадру, фотомоделі, освітлювач тощо. Коли звертаються до послуг фотоательє, виникає третя ситуація – створення фотографії на замовлення.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Відповідно до статті 430 ЦКУ особисті немайнові права інтелектуальної власності, створеної за замовленням, належать творцеві цього об’єкта. Проте у випадках, передбачених законом, окремі немайнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належать замовникові. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать замовникові та творцеві спільно, якщо інше не встановлено договором.

Ні фотограф, ні модель в такому випадку не можуть використовувати фотографію без спільної згоди.

Отже, проаналізувавши можливі випадки, слід прийти до висновку, що ЦКУ (авторське право) і чинне законодавство, врегульовуючи основні проблеми, все-таки не закріплює основного: що ж таке фотографія? Мається на увазі файл, плівка чи сам знімок?

Сучасне законодавство використовує різні терміни для позначення цього поняття, що і породжує ряд непорозумінь. Відсутність чіткого визначення самого терміна “фотографія” породжує проблеми в захисті авторського права на фотографічні зображення.

На жаль, порушення, пов’язані з використанням цієї категорії об’єктів авторського права, численні і, можна стверджувати, повсюдні. У пресі, на телебаченні, в книговиданні, в шоу-бізнесі права осіб, які зображені на фотографії та фотографів практично не дотримуються, а окремі претензії і судові позови за фактами порушень досі є винятком, а не правилом. Але знання закону і свого авторських прав є першою і визначальною сходинкою для захисту власних інтересів.

А як ви вважаєте кому належить авторське право на відео нижче мавпі чи людині?

rss